4. juli, dan borca

4. juli – Dan borca

4. jula 1941. godine, Politbiro CK KPJ pod vođstvom Josipa Broza Tita doneo je Odluku o podizanju oružanog ustanka naroda Jugoslavije, Dan borca.